SzilVia Autósiskola

Albertirsa és környékének első számú autósiskolája

"C+E" kategória

Tájékoztató „C+E” kategóriás képzésről

 

1. Képzőszerv neve: SzilVia Autósiskola Székhely: 2730 Albertirsa Pesti út 32/1.
Elérhetősége: www.szilviaautosiskola.hu 06/20/320-61-49 szilvia0514@freemail.hu

2. Cég formája: egyéni vállalkozás

3. Nyilvántartási száma: 22301141

4. Iskolavezető: Rideg Szilvia szilvia0514@freemail.hu 06/20/320-61-49

    Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006498

5. Ügyfélfogadó címe, telefonszáma, ügyfélfogadási ideje:

        2730 Albertirsa Pesti út 32/1 ; 06/20/320-61-49

        Kedd, Csütörtök: 17-20h     Péntek: 8-10h

6. Telephely: 2730 Albertirsa Pesti út 32/1 ; 06/20/320-61-49

7. A tanfolyamra való felvétel módja: A meghirdetett jelentkezési napon a tanfolyamra személyesen lehet jelentkezni. A tanuló megkapja a jelentkezési nyomtatványokat, mellékeli hozzá a „C” kategóriára érvényes nem kezdő vezetői engedélyének másolatát, alapfokú iskolai végzettséget igazoló okmányát.

8. Előírt alkalmassági vizsgálat: 2. csoportú egészségügyi alkalmasság.

9. A tanfolyamra való felvétel feltételei: A tanfolyamra az jelentkezhet, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik és betöltötte a 18. életévét vagy attól 6 hónappal fiatalabb.

Vizsgára bocsátás feltételei: A 45/2013.(VIII.7) NFM rendelet előírja, csak az bocsátható forgalmi vizsgára, aki a kötelező óraszám levezetése mellett a kötelező menettávolságot is teljesítette, ez esetben 168 km-t. Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, esetleges hiányzását pótolta, előírt életkornál (18 év) legfeljebb 3 hónappal fiatalabb. A beiratkozástól számítva 9 hónapon belül egy vizsgaeseménynek meg kell történnie, és 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie.  Biztonsági és ellenőrzés és üzemeltetési gyakorlati vizsga, mely a KRESZ vizsgát követően a forgalmi vizsgát megelőzően tehető le. Rutin vizsgára az bocsátható, aki valamennyi elméleti tárgyból sikeres elméleti vizsgát tett a jogszabályban leírt életkort betöltötte, és az előírt óraszámot levezette. Forgalmi vizsgára bocsátható, aki az elméleti tárgyakból sikeres vizsgát tett, a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét igazoltan elvégezte.

Az elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga megszerzésének módja tanfolyam keretein belül van rá lehetőség. Felmentés az 1-es számú melléklet szerint.

10. Tantárgyak és óraszámai: A képzés online formában is elérhető (E-learning). Tantermi órák; Közlekedési alapismeretek: 8 óra, járművezetés elmélete 4 óra, szerkezet és üzemeltetési ismeretek 4 óra, biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 4óra. Elmélet összesen 20 óra Járművezetési gyakorlat 15 óra. Az elméleti órák időtartama 45 perc a gyakorlati óra időtartama 50 perc.

11. Választható autótípusok: MAN 14.264 Pótkocsi Kassbohrer Típus T5

12. A hiányzás pótlása: a tanfolyamon való részvétel kötelező a hiányzók kötelesek a mulasztást pótolni az iskolavezetővel megbeszélt időpontban. Megengedett igazolatlan hiányzások száma 2 óra.

13. A tandíj összege: 175 000 Ft, amely tartalmazza az elméleti tanfolyam díját ( 40 000 Ft ) A BÜ oktatás díja (15 000Ft) és a kötelező gyakorlati órák díját ( 15x8000 Ft/ó ). Egyéb díjak: elsősegély-nyújtási ismeretek tanfolyam 10 000FT elsősegély-nyújtási ismeretek vizsgadíja 8200 FT. Vizsgadíjak: 28 100 FT.

14. A tantárgy hallgatása és vizsgája alóli felmentések: az elméleti tanfolyamhallgatás alól a siket, mozgáskorlátozott hallgató kaphat felmentést, szü. és bü. tantárgyak hallgatása alól felmentés a 2. számú melléklet szerint, mu. Tantárgy hallgatása és vizsgája alól a 3. számú melléklet szerint.

15. A tanuló áthelyezés módja: a tanuló kérésére más képzőszervhez átmehet, a tanuló áthelyezőt, képzési igazolást a kéréstől számított 3 napon belül az iskolavezető kiadja ügyfélfogadási időben. A befizetett és fel nem használt tandíj, a vizsgadíj visszafizetésre kerül. Az elméleti képzés díját a tanfolyam megkezdése után az Autósiskola nem tudja visszatéríteni. Autósiskola váltás esetén az adott kedvezmény összegét meg kell fizetni az autósiskola részére.

16. Oktatási helyszínek: Albertirsa, Cegléd, Nagykőrös

17. Pótórák igénylésének módja: az iskolavezetővel egyeztetett időpontban történhet, díja 2000 Ft a gyakorlati pótóra díja megegyezik az alapórák díjával.

18. Engedélyező hatóság megnevezése, címe: Innovációs és Technológiai Minisztérium, 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Tel.: +36-1/795-17-00 Felügyeletet ellátó szervezetek megnevezése és elérhetősége: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság; 1119 Budapest, Than Károly utca 3-5., Fővárosi Törvényszék Cégbírosága Cg.:01-09-333264.

19. Tanuló jogai és kötelezettségei: A tanulónak joga van a jelen tájékoztatóban és felnőttképzési szerződésben leírtakat az Autósiskolán, számon kérni. Köteles a foglalkozásokon megjelenni, a hiányzást pótolni, a tőle elvárható módon, aktívan részt venni a képzésben.

20. Vizsgadíjak: közlekedési alapismeretek vizsga 4 600 Ft, szü vizsga 4 600Ft, Rutin vizsga 3 500 Ft, bü vizsga 4 400Ft és forgalmi vizsga 11 000 Ft megfizetése az Autósiskolánál történik.

21. A vezetői engedélyt a vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg. A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.

 

Rideg Szilvia

Iskolavezető

Küldj nekünk üzenetet

Neved:


E-mail címed:


Üzeneted: