SzilVia Autósiskola

Albertirsa és környékének első számú autósiskolája

"C" kategória

Tájékoztató „C” kategóriás képzésről
 

1. Képzőszerv neve: SzilVia Autósiskola Székhely: 2730 Albertirsa Pesti út 32/

2. Elérhetősége: www.szilviaautosiskol.hu 06/20/320-61-49 szilvia0514@freemail.hu

3. Nyilvántartási száma: 22301141

4. Iskolavezető: Rideg Szilvia szilvia0514@freemail.hu 06/20/320-61-49

5. Ügyfélfogadó címe, telefonszáma, ügyfélfogadási ideje:

        2730 Albertirsa Pesti út 32/1 ; 06/20/320-61-49

        Kedd, Csütörtök: 17-20     Péntek: 8-10

6. Telephely:-

A választott tanfolyammal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

7. A tanfolyamra való felvétel módja: A meghirdetett jelentkezési napon a tanfolyamra személyesen lehet jelentkezni. A tanuló megkapja a jelentkezési nyomtatványokat, mellékeli hozzá a „B” kategóriára érvényes vezetői engedélyének másolatát, alapfokú iskolai végzettséget igazoló okmányát.

8. Előírt alkalmassági vizsgálat: 2. csoportú egészségügyi alkalmasság

9. A tanfolyamra való felvétel feltételei: A tanfolyamra az jelentkezhet, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik és betöltötte a 21. életévét vagy attól 6 hónappal fiatalabb.

Vizsgára bocsátás feltételei: A 45/2013.(VIII.7) NFM rendelet előírja, csak az bocsátható forgalmi vizsgára, aki a kötelező óraszám levezetése mellett a kötelező menettávolságot is teljesítette, ez esetben 348 km-t. Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, esetleges hiányzását pótolta, előírt életkornál (21 év) legfeljebb 3 hónappal fiatalabb. Biztonsági és ellenőrzés és üzemeltetési gyakorlati vizsga, mely a KRESZ vizsgát követően a forgalmi vizsgát megelőzően tehető le. Rutin vizsgára az bocsátható, aki valamennyi elméleti tárgyból sikeres elméleti vizsgát tett a jogszabályban leírt életkort betöltötte, és az előírt óraszámot levezette. Forgalmi vizsgára bocsátható, aki az elméleti tárgyakból sikeres vizsgát tett, a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét igazoltan elvégezte.

Vizsgaigazolás kiadásának feltétele a sikeres forgalmi vizsgát és sikeres elsősegély-nyújtási ismeretek vizsgát tett.

Az elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga megszerzésének módja tanfolyam keretein belül van rá lehetőség. Felmentés az 1-es számú melléklet szerint.

10. Tantárgyak és óraszámai: Közlekedési alapismeretek: 16 óra, járművezetés elmélete 12 óra, szerkezet és üzemeltetési ismeretek 20 óra munkavédelem, tűzvédelem, szállítási ismeretek 12 óra, biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 20 óra.. Járművezetési gyakorlat 30 óra. Az elméleti órák időtartama 45 perc a gyakorlati óra időtartama 50 perc.

11. Választható autótípusok: MAN 14.264

12. A hiányzás pótlása: a tanfolyamon való részvétel kötelező a hiányzók kötelesek a mulasztást pótolni az iskolavezetővel megbeszélt időpontban. Megengedett igazolatlan hiányzások száma 8 óra.

13. A tandíj összege: 230 000 Ft, amely tartalmazza az elméleti tanfolyam díját (35000 Ft ) A BÜ oktatás díja (15 000Ft) és a kötelező gyakorlati órák díját ( 30x6000 Ft/ó ). Egyéb díjak: elsősegély-nyújtási ismeretek tanfolyam 10 000FT elsősegély-nyújtási ismeretek vizsgadíja 8200 FT. Vizsgadíjak: 32 700 FT.

14. A tantárgy hallgatása és vizsgája alóli felmentések: az elméleti tanfolyamhallgatás alól a siket, mozgáskorlátozott hallgató kaphat felmentést, szü. és bü. tantárgyak hallgatása alól felmentés a 2. számú melléklet szerint, mu. Tantárgy hallgatása és vizsgája alól a 3. számú melléklet szerint.

15. A tanuló áthelyezés módja: a tanuló kérésére más képzőszervhez átmehet, a tanuló áthelyezőt, képzési igazolást a kéréstől számított 3 napon belül az iskolavezető kiadja ügyfélfogadási időben. A befizetett és fel nem használt tandíj, a vizsgadíj visszafizetésre kerül. Az elméleti képzés díját a tanfolyam megkezdése után az Autósiskola nem tudja visszatéríteni. Autósiskola váltás esetén az adott kedvezmény összegét meg kell fizetni az autósiskola részére.

16. Oktatási helyszínek: Albertirsa Cegléd Nagykőrös

17. Pótórák igénylésének módja: az iskolavezetővel egyeztetett időpontban történhet, díja 2000 Ft a gyakorlati pótóra díja megegyezik az alapórák díjával.

18. Engedélyező hatóság megnevezése, címe, telefonszáma: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 1141 Budapest, Komócsy u. 17-19 Tel: 06/1-460-22-14

19. Tanuló jogai és kötelezettségei: A tanulónak joga van a jelen tájékoztatóban és felnőttképzési szerződésben leírtakat az Autósiskolán, számon kérni. Köteles a foglalkozásokon megjelenni, a hiányzást pótolni, a tőle elvárható módon, aktívan részt venni a képzésben.

20. Vizsgadíjak: közlekedési alapismeretek vizsga 4 600 Ft, szü vizsga 4 600Ft, mu. Vizsga 4 600Ft, rutin vizsga 3 500 Ft, bü vizsga 4 400Ft és forgalmi vizsga 11 000 Ft megfizetése az Autósiskolánál történik

21. A vezetői engedélyt az okmányiroda adja ki, a megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség által elküldött vizsgaigazolás ellenében. A jogosítvány megszerzését követően, a gépkocsivezetői munkakör betöltéséhez GKI tanfolyam is szükséges.

 

Rideg Szilvia

Iskolavezető

Küldj nekünk üzenetet

Neved:


E-mail címed:


Üzeneted: